Zróżnicowanie krajobrazów Górnego Śląska i ich wpływ na „niezwykłość” mieszkańców

fot. 2013 r. - ze zbiorów UM Siemianowice Śląskie

fot. 2013 r. – ze zbiorów UM Siemianowice Śląskie

Poniżej zamieszczam moją pracę w formacie pdf, zatytułowaną tak samo jak ten wpis, dzięki której udało mi się dostać do finału Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku i w konsekwencji wygrać indeks na dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Śląskim.

Dodam, że na potrzeby tej pracy przeprowadziłem również po raz pierwszy w życiu wywiad, a udało mi się porozmawiać ze sławnym muzykiem grupy SBB, Józefem Skrzekiem. Efekt tej rozmowy prezentuję w rozdziale czwartym, zatytułowanym „O muzyce i poezji” (strona 27).

Zróżnicowanie krajobrazów kulturowych Górnego Śląska i ich wpływ na ”niezwykłość” mieszkańców.

Reklamy